מחשבון עלות צריכת הספק שנתית

התעריפים בתוקף מ- 15/01/2018

מבוסס על תעריף מתח גבוה .1
לא כולל תשלום חדשי קבוע .2
לא כולל חגים .3
לא כולל מע"מ .4

 

נתוני צריכה

מתח גבוה :תעריף
1.0 kWatt :צריכת ההספק

 

שבת יום ששי ימים
'א' עד ה
נתוני פעילות
לא פעיל 6:00 6:00 שעת הפעלה
0 8 16 משך הפעולה בשעות

 

נתוני עלות

סיכום עונתי שבתות ימי ששי ימים
'א' עד ה
תעריף מתח גבוה
459 . 19 440 קיץ
639 . 31 608 חורף
1,024 . 80 944 אביב וסתיו
2,122 . 130 1,992 ס"ה

 

ש"ח לשנה לא כולל מע"מ  2,122  :ס"ה עלות

 

תאריך הדפסה: 12/11/2019