תאריך הדפסה: 30/09/2022

מחשבון עלות צריכת הספק שנתית

התעריפים בתוקף מ- 01/08/2022

מבוסס על תעריף מתח גבוה .1
לא כולל תשלום חדשי קבוע .2
לא כולל חגים .3
לא כולל מע"מ .4

 

נתוני צריכה

מתח גבוה :תעריף
1.0 kWatt :צריכת ההספק

 

שבת יום ששי ימים
'א' עד ה
נתוני פעילות
לא פעיל 6:00 6:00 שעת הפעלה
0 8 16 משך הפעולה בשעות

 

נתוני עלות

סיכום עונתי שבתות ימי ששי ימים
'א' עד ה
תעריף מתח גבוה
475 . 19 456 קיץ
649 . 32 617 חורף
1,063 . 79 984 אביב וסתיו
2,187 . 130 2,057 ס"ה

 

ש"ח לשנה לא כולל מע"מ  2,187  :ס"ה עלות

 

https://www.orpoint.com/calculator