תאריך הדפסה: 07/02/2023

מחשבון עלות צריכת הספק שנתית

התעריפים בתוקף מ- 01/02/2023

מבוסס על תעריף מתח גבוה .1
לא כולל תשלום חדשי קבוע .2
לא כולל חגים .3
לא כולל מע"מ .4

 

נתוני צריכה

מתח גבוה :תעריף
1.0 kWatt :צריכת ההספק

 

שבת יום ששי ימים
'א' עד ה
נתוני פעילות
לא פעיל 6:00 6:00 שעת הפעלה
0 8 16 משך הפעולה בשעות

 

נתוני עלות

סיכום עונתי שבתות ימי ששי ימים
'א' עד ה
תעריף מתח גבוה
458 . 28 430 קיץ
543 . 32 511 חורף
985 . 97 888 אביב וסתיו
1,986 . 157 1,829 ס"ה

 

ש"ח לשנה לא כולל מע"מ  1,986  :ס"ה עלות

 

https://www.orpoint.com/calculator