תאריך הדפסה: 30/09/2023

מחשבון עלות צריכת הספק שנתית

התעריפים בתוקף מ- 01/02/2023

מבוסס על תעריף מתח נמוך .1
לא כולל תשלום חדשי קבוע .2
לא כולל חגים .3
לא כולל מע"מ .4

 

נתוני צריכה

מתח נמוך :תעריף
1.0 kWatt :צריכת ההספק

 

שבת יום ששי ימים
'א' עד ה
נתוני פעילות
לא פעיל 6:00 6:00 שעת הפעלה
0 8 16 משך הפעולה בשעות

 

נתוני עלות

סיכום עונתי שבתות ימי ששי ימים
'א' עד ה
תעריף מתח נמוך
548 . 26 522 קיץ
563 . 37 526 חורף
962 . 87 875 אביב וסתיו
2,073 . 150 1,923 ס"ה

 

ש"ח לשנה לא כולל מע"מ  2,073  :ס"ה עלות

 

https://www.orpoint.com/calculator