מחשבון עלות צריכת הספק שנתית

התעריפים בתוקף מ- 01/01/2021

מבוסס על תעריף מתח גבוה .1
לא כולל תשלום חדשי קבוע .2
לא כולל חגים .3
לא כולל מע"מ .4

 

נתוני צריכה

מתח גבוה :תעריף
1.0 kWatt :צריכת ההספק

 

שבת יום ששי ימים
'א' עד ה
נתוני פעילות
לא פעיל 6:00 6:00 שעת הפעלה
0 8 16 משך הפעולה בשעות

 

נתוני עלות

סיכום עונתי שבתות ימי ששי ימים
'א' עד ה
תעריף מתח גבוה
398 . 17 381 קיץ
580 . 27 553 חורף
892 . 70 822 אביב וסתיו
1,870 . 114 1,756 ס"ה

 

ש"ח לשנה לא כולל מע"מ  1,870  :ס"ה עלות

 

תאריך הדפסה: 09/05/2021